Reglement en disclaimer

Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden Snuffelhoek IJsselstein

Verkoop van gebruikte goederen

Toepassing:

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (hierna ‘de overeenkomst’ te noemen) strekkende tot de verkoop en levering van artikelen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zich omstandigheden voordoen, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst beïnvloeden, zullen partijen in een gezamenlijk overleg en naar redelijkheid een oplossing zoeken. Indien enige bepaling uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige bepalingen niet aangetast. Eventuele algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Snuffelhoek IJsselstein worden aanvaard.

Uitvoering:

Snuffelhoek IJsselstein is een bedrijf met als uitgangspunten het sparen van het milieu en het scheppen van werkgelegenheid. Snuffelhoek IJsselstein werkt met personeel met een uiteenlopend kennis- en ervaringsniveau. Aan informatie of inlichtingen over de aard of kwaliteit van een specifiek artikel door een individuele medewerker kunnen geen rechten worden ontleend. Snuffelhoek IJsselstein verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en laat zich bij de uitvoering van haar diensten leiden door de hierboven genoemde doelstellingen.

Gebruikte artikelen:

Snuffelhoek IJsselstein verkoopt gebruikte artikelen, die afkomstig zijn van zowel geregistreerde als niet geregistreerde particulieren. Snuffelhoek IJsselstein weet niet hoe lang of hoe vaak de aangeboden zaken door de vorige eigenaar/eigenaren zijn gebruikt en is daarom niet in staat om de klant iets over de levensduur , werkzaamheid of het gebruik van een product te vertellen. Dit betekent dat van de koper grote oplettendheid wordt verwacht betreffende de staat waarin de artikelen verkeren. Snuffelhoek IJsselstein kent de verwachting van de koper aangaande het te kopen product niet. Snuffelhoek IJsselstein sluit elke garantie uit ter zake van niet behoorlijk nakoming vanwege ondeugdelijkheid van artikelen.

Elektrische apparatuur en gastoestellen:

Snuffelhoek IJsselstein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van fouten of ondeugdelijkheid van bij Snuffelhoek IJsselstein gekochte apparaten of toestellen. Snuffelhoek IJsselstein schakelt elektrische apparatuur in om te beoordelen of de apparatuur met behulp van elektriciteit in werking treedt. De beoordeling over het functioneren van het apparaat laat Snuffelhoek IJsselstein aan de klant over. Snuffelhoek IJsselstein verplicht zich ertoe, op het prijskaartje te vermelden dat het apparaat getest en in orde is bevonden zoals hierboven is omschreven. Snuffelhoek IJsselstein adviseert gastoestellen te laten installeren door een erkende installateur. Snuffelhoek IJsselstein beschikt niet over faciliteiten om een gastoestel te testen. Indien een erkende installateur aan het gastoestel, apparaat of andere artikel gebreken ontdekt die de klant niet eerder heeft kunnen waarnemen, dan kan de klant dit gastoestel, apparaat of ander artikel binnen 8 dagen na de koop retourneren. Indien de klant de gebrekenrapportage van een erkende installateur en de kassabon kan overleggen, ontvangt de klant het aankoopbedrag retour. Snuffelhoek IJsselstein is niet aansprakelijk voor de kosten die de erkende installateur aan de klant in rekening heeft gebracht en de daaruit voortvloeiende kosten.

Geprijsde artikelen:

Snuffelhoek IJsselstein verkoopt uitsluitend artikelen in de winkel die voorzien zijn van een prijs. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd. De goederen dienen contant of per pintransactie bij de  kassa afgerekend te worden. Foutief of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het personeel.

Betaling:

De betaling dient altijd contant of per pintransactie te geschieden. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, dat wil zeggen gelijktijdig met de betaling van de koopprijs afgerekend. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Een aanbetaling op een gekocht artikel, dient minimaal 1/3 van het totale bedrag te zijn, met een maximum van 2/3 van het totale bedrag.

Reserveren:

Alleen meubels en grote artikelen kunnen voor een periode van 4 uur worden gereserveerd. Een reservering houdt in dat een klant, zonder aanbetaling, een optie heeft op een meubel of groot artikel. Indien de reserveringstermijn verstreken is, vervalt de reservering en gaat het artikel weer in de verkoop.

Opslag:

Indien gekochte meubels niet direct door de klant meegenomen kunnen worden, dan is het mogelijk deze voor de duur van maximaal 3 werkdagen, bij Snuffelhoek IJsselstein te laten staan. Snuffelhoek IJsselstein neemt echter geen enkele verantwoording voor de gekochte meubels en adviseert de klant daarom ook dringend de goederen direct mee te nemen, dan wel zo snel als mogelijk op te halen. De meubels blijven eigendom van Snuffelhoek IJsselstein en worden , indien de klant de meubels niet opgehaald heeft, na 3 werkdagen worden deze weer ter verkoop aangeboden. De klant kan dan, indien het artikel verkocht is, voor de hoogte van het aanbetaalde bedrag een tegoedbon krijgen.

Bezorgen:

Snuffelhoek IJsselstein bezorgt aan huis tegen een vast tarief, afhankelijk van de plaats van bestemming. Artikelen worden niet verder dan tot achter de voordeur bezorgd. In een flatgebouw zonder lift geschiedt de bezorging slechts tot in de hal op de begane grond. Bij het bezorgen van artikelen dient men zelf de goederen te monteren. Snuffelhoek IJsselstein aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. schade aan eigendommen ontstaan als gevolg van het in de woning plaatsen van de gekochte artikelen. Snuffelhoek IJsselstein en de klant komen gezamenlijk overeen wanneer de bezorging zal plaatsvinden. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand aanwezig is op het tijdstip van bezorgen, tenzij uitdrukkelijk vooraf van deze regel is afgeweken. Indien ment niet thuis is bij het afleveren van de artikelen op de afgesproken plaats en tijdstip, dan worden bij de tweede bezorging opnieuw de bezorgkosten in rekening gebracht. Snuffelhoek IJsselstein ziet erop toe de klant tijdig in te lichten wanneer, door dringende omstandigheden, de bezorging op een ander tijdstip dient plaats te vinden. Voor afgifte van de artikelen dient door de klant te worden getekend op de leveringsbon.

Ruilhandel:

Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen bij de aankoop van artikelen, als men artikelen heeft afgestaan.

Kinderen onder de 12 jaar:

Kinderen onder de 12 jaar, dienen in de winkel te worden vergezeld door een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene en deze dient erop toe te zien, dat er geen overlast wordt veroorzaakt. De volwassene is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en artikelen van Snuffelhoek IJsselstein, toegebracht door het kind.

Controle:

Snuffelhoek IJsselstein kan bij de kassa en/of bij het verlaten van de winkel aan de klant vragen om tassen, jassen en andere kleding te mogen controleren. In geval van verdenking van diefstal wordt zonder uitzondering de Politie ingelicht.

Overlast;

Snuffelhoek IJsselstein kan bij hinderlijk gedrag en overlast, van zowel kinderen als volwassenen, de toegang tot de winkel ontzeggen. In extreme gevallen wordt de Politie ingeschakeld.

Diefstal/vermissing:

Snuffelhoek IJsselstein is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en/of vermissing van uw eigendommen tijdens de openingstijden van de winkel. Alle in het gebouw en op het eigen terrein aanwezige goederen zijn eigendom van Snuffelhoek IJsselstein. Het zonder toestemming en zonder betaling zich toe-eigenen van bedrijfseigendommen is strafbaar. Bij constatering schakelt Snuffelhoek IJsselstein de Politie in.

Aansprakelijkheid/schade:

Snuffelhoek IJsselstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de gekochte artikelen, welke schade is ontstaan als gevolg van het verkeerd monteren of aansluiten van betreffende artikelen. Snuffelhoek IJsselstein aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het artikel voor een ander doel dan waar deze voor bedoeld is in gebruik is genomen, dan wel opzettelijk is beschadigd. Snuffelhoek IJsselstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die artikelen kunnen opdoen tijdens het transport door de klant.

Opgemaakt Januari 2015 te IJsselstein

 

Middenweg 31 3401MB IJsselstein - - 0619523314 - KVK 62466631
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken